Básničky na vybrané slová
aby ste si vybrané slová lepšie zapamätali

v kategórií: Články
prečítaní: 23778


Básničky


B
Obyvateľ býva v byte, má nábytok v blahobyte, býk, byvol, kobyla dobytkom sa nazýva. Aby z byle nebola byľka, nesmie byť zlá kobylka.

M
My myslíme, mýlime sa, umývame, šmýkame, smykujeme, čmýrime a hmýrime sa, mydlíme a žmýkame, zamykáme, mykáme. Pri priesmyku nad Myjavou mýtnik mýto vyberal, na hmyz, myši pri pomyjách v pomykove pozeral.

M
My sa mýlime,  keď si myslíme, že myš a hmyz  sa šmýkajú po mydlom vymytej mýtovnici.

M
My myslíme, mýlime sa, umývame, šmýkame, čmýrime a hmýrime sa, mydlíme a žmýkame, zamykáme, mykáme.
Pri priesmyku nad Myjavou mýtnik mýto vyberal, na hmyz, myši pri pomyjach v pomykove pozeral.

M
My sme sa mýlili, keď sme si mysleli, že umytú myš možno žmýkať. Mýtnik sa mykal a hmyz sa hmýril, keď sa museli umývať mydlom. Priesmyk myjavský a mys prímorský sú miesta stvorené na zradný šmyk.

S
V sychravý deň sýty syn sypal sýkorkám sypký syr a had syčal na sysľa.

S
Sýty syn sypal sýkorkám sypký syr. V sychravý deň syseľ menej syčí.

S
Sychravo je, dážď sa leje, nevysýcha lúka. Sýkorka sa celá chveje, sysľom do dier fúka.    
Synček vbehol do sýpky, tam sa syrom sýti, nedávno mal osýpky,
Vonku vietor zasyčal, sykavkami syčí, nenásytník všetko vzal, sypáreň nám zničí.


P
"Pýtame sa Vás: Má sa pykať za pýchu?"
Kto v prepychu drahom žije, nech sa pýri potichu.

Z
Klebetný je jazyk náš, ozýva sa všade.
Menom nás chce nazývať, na hostinu pozývať a vyzývať k pravde.

Z
V slovách jazyk, nazývať ypsilon vždy treba dať !
Aj v príbuzných : ozývať, jazylka a vyzývať !

R
Strýc najradšej mäsko hryzie, ryžu nemá veľmi rád, chcel by vlastniť zlatú rybku, čo vie rýchlo čarovať.
Bryndzu nechá korytnačke, hoc i celé koryto, ryť vraj radšej bude rýľom, kryť sa bude pod sito.
Prečo ryba nevie ryčať, ani rýpať do zeme, prečo chceme - čo nemáme? Odpovedať nevieme.

R
Strýko rybár, rýdza duša, rýľom ryje, hryzie pery, na Toryse šťastie skúša, v blate rýpe, hľadá červy.
Nad korytom len čo zočí vytryskovať, brýzgať vodu, rýchlo ako rytier skočí, rysím skokom letí k brodu.
Vše sa skryje v tôni chvoja, ryžu, bryndzu schytí, z čela prýštia perly znoja, poryv vetra cíti, vše zrýmuje to i to, ryhu kryhu, varyto, vše ho reuma trýzni, ničí, od bolesti takmer ryčí.
Kryštál, krypta, štvorylka.

R
Mlčali zaryto, že majú to i to.
Nielen koryto, ale aj VARYTO.

V
Kto vyplašil toho výra, čo vysoko v strome spal.
Porušil mu zvyk, čo mával, keď vytie psa počúval.
Bolo počuť výskať deti, kričali ste tam aj vy.
Zabudli ste na zásadu: krik do lesa nepatrí!

V
Ak si vy raz zvyknete na hluk vyhne, výskot detí, sotva sa už zľaknete výra, ktorý z výšky letí.
Ba i vytia spod stajne, ak tam vyžly zavyjú, vydier, výz, čo zvyčajne pod vodou sa ukryjú.
Vykať, zvýšiť, vysoký, predponu vy- s tvrdým y!

V
Ak si vy raz zvyknete na hluk vyhne, výskot detí, sotva sa už zľaknete výra, ktorý z výšky letí. Ba i vytia spod stajne, ak tam vyžly zavyjú, vydier, výz, čo zvyčajne pod vodou sa ukryjú.

V – kde je mäkké i
Vilo videl visieť vidličku vo víre višňového vína...
V lese letel výr ponad vír. Za chvíľu sa obidva v-ý-í-ry stratili.

V – kde je mäkké i
Vidím visieť obraz, na ktorom vítajú víťaza vínom.
„Vybrané slová“ alias Myjava song

Byť, by, bystrý, býk, bylina.
Vybrané slovo ma omína.
Byvol, Bytča, kobylaobyčaj.

Vybrané slová mi požičaj.

My, mykať, mýliť, myslieť, umyť, smyk.
Pri šmýkaní spustím veľký krik. 
Mys, mýto, hmýriť, hmyz, žmýkať, myš.

Vybraným slovom ma umučíš.

Pyšný pytliak pýta pysk a kopyto.
Keď občas spadneš nevadí to.
Pýr pyká, a celý je červený.  

Možno aj s mrkvou sa ožení.

Ryba, rýchly, rys, ryť, hrýzť, strýc, kryť.
Ryžou a bryndzou chcem nakŕmiť.
Ryhu rýpe rýdzi rytier rysavý.
V koryte Torysy sa zjaví.
Na kryhe ho trýznia počuť rým a ryk.

Nespraví už ani jeden klik.

Sýty syn sypal syr sýkorke.
Tej malej žltkastej potvorke.
Syseľ syčí až mu v ústach vysychá.
Sychravý deň ho zas privíta.

Vy-, vý-, vysoký, zvyk, vy, vyhňa.
Ďalej sa držím vždy od ohňa.
Vydra, výr, výskať, vyžla, vyť.
Coca Colu budem večne piť.

Nazývať sa, ozývať sa, pozývať.
Prizývať, prezývať, pozývať.
Za zubami jazyk udržať.
Frajerky radšej si nehľadať. (zatiaľ)

A ešte čosi navyše : )
- tvrdé " L "
Lyko, lysý, mlyn, plyn, lýtko, lyžica.
Očami zablýska opica.
Plytký, slýchať, vzlykať, lyže, plyš.
Pomaly všetky sa naučíš.