Pokemoni - pravidlá

v kategórií: Články
prečítaní: 3301

Čo ku hre potrebujete?

Vy i váš protihráč potrebujete každý vlastný balíček so 60 kartami, mincu, s ktorou budete hádzať, a nejaké žetóny na označenie zranení vašich Pokémonov. Môžete používať mince alebo čokoľvek iného, keď vám dôjdu žetóny.

O čom je hra Pokémon?

Vy a váš protihráč ste trénermi Pokémonov, bojujúci o titul Najväčšieho trénera všetkých dôb.
Vy s vašim balíčkom kariet (ktoré symbolizujú vaše Pokémony a schopnosti, ktoré máte ako tréner)  budete bojovať proti vašemu protihráčovi a jeho balíčku.

Budete mať jedného Pokémona, nazývaného Aktívny Pokémon, ktorý za vás bude bojovať. Môžete mat ďalších Pokémonov čakajúcich za vašim Aktívnym Pokémonem na vašej „lavičke“. Keď váš Aktívny Pokémon prehrá, je v boji a je vyradený,potom si vyberte jedného z tých Pokémonov na vašej lavičke, ktorý sa stane vašim novým aktívnym Pokémonom.

Cieľ hry

Vyhrávate hru, ak sa stane jedna alebo viac z nasledujúcich udalostí:

1. Vyhrávate keď si vezmete všetky vaše karty Odmien. Keď začnete hru, každý hráč odloží na stranu 6 kariet odmien. Zakaždým, keď vyradíte jedného z Pokémonov vášho súpera, vezmete si jednu z vašich kariet odmien adáte si ju do ruky.

2.  Vyhrávate, keď si vezmete poslednú kartu odmien.

3. Vyhrávate, keď už nie sú žiadne karty v balíčku vášho protihráča na začiatku jeho kola.

4. Vyhrávate, keď váš protihráč nemá žiadnenych Pokémonov na svojej lavičke, ktorými by nahradil svojho Aktívneho Pokémona, a vy vyradíte jeho Aktívneho Pokémona. To znamená, že už nie je nikto, kto by mohol bojovať proti vašim Pokémonom, takže ste vyhrali!


Začiatok hry

Hoďte si mincou, aby ste zistili, kto začína. Môžete použiť svoju špeciálnu Pokémon mincu, ak jednu máte.
Zamiešajte si balíček a zoberte si sedem kariet. Položte zvyšok vášho balíčku lícom dole pred vás.
Vy a váš protihráč si vyberte z vybraných 7 kariet každý svojho základného Pokémona a položte ho lícom dole. Toto budú vaši počiatoční Aktívni Pokémoni.
Každý hráč môže, ak si to praje, vybrať až 5 Základných Pokémonov zo svojich 7 kariet a položiť  ich lícom dole na svoju „lavičku“ (tu Pokémoni čakajú, keď nie sú Aktívnymi Pokémonmi)
Potom, čo všetci hráči položili svojich Základných Pokémonov vezmite vrchných 6 kariet z vašeho balíčku lícom dole pred seba. Toto sú vaše karty odmien, ktoré si beriete, keď sú Pokémoni vášho protihráča vyradení. Smiete sa pozrieť  na vaše karty odmien ak si ich nevezmete.
Nemáte vo svojich začiatku vybraných kartách žiadneho základného  Pokémona, ukážte karty ktoré ste si vybrali na začiatku vášmu protihráčovi a zamiešajte ich späť do vášho balíčka. Potom si zoberte 7 nových kariet. Váš protihráč si potom môže zobrať extra kartu.
Stále nemáte žiadneho  Základného  Pokémona ? Zopakujte celý proces, ale váš oponent si zakaždým môže vziať extra kartu !!
Otočte všetkých Aktívnych Pokémonov a Pokémonov na lavičke, ktoré ste položili na stôl.


Vezmite si kartu

Vaše kolo začína tak, že si zoberiete kartu. (ak je váš balíček prázdny na začiatku vášho kola, vtedy si nemôžete kartu vziať , hra končí, váš protihráč  zvíťazil)

Keď začínate novú hru, hráč  ktorý začína, si nevyberá svoju prvú kartu.

Teraz môžete urobiť akúkoľvek z týchto vecí v akomkoľvek poradí
:

1. Položiť základných Pokémonov na vašu „lavičku“ (koľkokrát chcete).
Vyberte si Základného Pokémona z vašej ruky a položte ju lícom hore na vašu lavičku. Nemôžete mať viac ako 5 Pokémonov na vašej lavičke v ktorejkoľvek  chvíli, takže môžete položiť nového základného Pokémona iba,  na vašej lavičke sú  4 alebo menej Pokémonov.  Keď jJe váš aktívny Pokémon vyradený  (alebo opustí hru z iného dôvodu), musíte ho okamžite nahradiť Pokémonom z vašej lavičky (alebo prehrávate hru).

2. Vyvinúť Pokémona (koľkokrát chcete)
máte v ruke kartu, ktorá sa volá „Evolves from X“ a X je meno Pokémona, ktorého už máte v hre, môžete zahrať tou kartu vo vašej ruke navrch toho Pokémona X. Toto sa nazýva „vyvinutie“  Pokémona.

Príklad: Martin drží v ruke kartu ktorá sa volá  Grovyle a má nápis „Evolves from Treecko“ a má v hre Pokémona ktorý sa volá Treecko. Môže zahrať s kartou  Grovyle navrchu s kartou Treecko.

Môžete vyvinúť Základného Pokémona do Pokémona 1. evolučného štádia alebo vyvinúť Pokémona 1. Evolučného štádia na Pokémona 2. Evolučného štádia.
Keď sa Pokémon vyvíja , zostávajú k nemu priložené všetky karty  (Energie, Evolučné karty, atď.) a všetky zranenia, ktoré už na sebe môže mať , ale staré útoky, Poké-Power a Poké-Body toho Pokémona, z ktorého sa vyvinul sú preč. Rovnako je preč aj všetko ostatné, ako napríklad špeciálne kondície alebo čokoľvek iného, čo by mohlo byť výsledkom útoku nejakého Pokémona z predchádzajúceho obdobia.

Pozn.: Nemôžete vyvinúť Pokémona, ktorým ste práve hrali alebo ho vyvinuli v tomto kole. Tiež žiadny hráč nesmie vyvíjať svojich  Pokémonov počas prvého kola hry. A nakoniec, áno, môžete vyvinúť Pokémona na lavičke – ten sa počíta ako „v hre“!

3. Priložiť 1. Energetickú kartu k jednému z vašich Pokémonov (raz počas kola).
Vezmite Energetickú kartu z vašej ruky a priložte ju k jednému z vašich Pokémonov v hre. Buď k vašemu Aktívnemu Pokémonovi alebo jednému Pokémonovi na lavičke, ale NIE obom (položte ju pod kartu Pokémona).
Na rozdiel od väčšiny ostatných vecí, ktoré môžete počas kola urobiť, toto môžete urobiť iba raz počas vášho kola. Tiež si pamätajte, že môžete priložiť  Energetickou kartu ku ktorémukoľvek z vašich Pokémonov na vašej lavičke. Nakoniec, tí sú tiež „v hre“!

4. Hrať s trénerskou kartu (koľkokrát chcete)
Keď chcete hrať s trénerskou kartou, urobte čo hovorí, potom ju položte na hromádku odhodených kariet. Môžete hrať iba raz s kartou „Supporter“ a iba raz s kartou „Stadium“ v každom kole.

5. Ustúpiť s vašim Aktívnym Pokémonom (iba raz za kolo).
Ak má váš Aktívny Pokémon na sebe veľa žetónov zranení, mohli by ste chcieť s ním ustúpiť a poslať do boja jedného z Pokémonov na vašej lavičke. Ale počas väčšiny kôl pravdepodobne nebudete ustupovať.
Aby ste ustúpili so svojím Aktívnym Pokémonom, musíte od kartz odhodiť jednu Energiu za každú Energiu v jeho cene ústupu. Ak v cene ústupu žiadne Energie nemá, ustupuje zdarma (o cenách sa dozviete viac v sekcii Útok!)
Potom ho môžte vymeniť s Pokémonom na vašej lavičke. Žetóny zranení, rovnako ako evolučné karty a energetické karty (okrem tých, ktoré musíte odhodiť) zostávajú so svojimi Pokémonmi keď sa vymieňajú.
Pokémon, ktorý je uspaný alebo ochromený nemôže ustúpiť.
Keď sa váš aktívny Pokémon presúva na lavičku (buď ústupom alebo inou cestou), niektoré veci miznú – špeciálne schopnosti (uspanie, zapálenie, zmätenie, ochromenie, otrava)  a všetko ostatné okrem zranení, čo bolo výsledkom predchádzajúceho útoku. (Viac o špeciálnych schopnostiach sa dozviete v sekcii pravidlá pre expertov“.)
Keď ustúpite, môžete v tom kole stále zaútočiť s novým Aktívnym Pokémonom.

6. Použiť Poké-Power (koľkokrát chcete)
Niektorí Pokémoni majú špeciálne Poké-Power ktoré môžu využiť keď sú v hre. (Zapamätajte si, Pokémoni na lavičke sú tiež „v hre“, takže môžu použiť Poké-Power, pokiaľ nejakú majú.). Mnohé z týchto schopností môžu byť použité pred útokom. Každá Poké-Power je ale odlišná, takže by ste si ich mali pozorne přečítať, aby ste zistili, ako vlastne funguje.
Poké-Power nie je to isté ako  Pokémonov útok, takže ak použijete Poké-Power alebo Poké-Body, stále môžete útočiť!


ÚTOK!

Keď útočíte, ukladáte žetóny zranení na Aktívneho Pokémona vášho súpera (ktorý sa tiež nazýva brániaci sa Pokémon). Toto je posledná vec, ktorú môžte urobiť počas vášho kola. Môžete útočiť iba raz za kolo (keď má váš Pokémon dva alebo viac útokov, môže použiť iba jeden z nich v každom kole).
Poviete meno útoku, ktorý používate a potom sa riaďte dole popísanými krokmi.

1.Uistite sa, že máte priložených dostatok Energií k vášmu Aktívnemu
Pokémonovi pre použitie toho útoku.

Môžete použiť útok iba vtedy, keď máte aspoň toľko Energií priložených k Aktívnemu Pokémonovi, koľko je potrebné.
Akýkoľvek druh Energie – {G}{R}{W}{L}{P}{F}{C}{D} alebo {M} – sa môže počítať voči požiadavkám na bezfarebnú Energiu (C). Ale pre ostatných osem druhov Energií. Iba Energie zodpovedajúceho druhu sa počítajú voči požiadavkám na Energiu toho druhu.
Napríklad: môžete použiť útok, ktorý má vedľa sebe LLC iba vtedy, keď má ten Pokémon k sebe priložené aspoň 3 Energie a aspoň dve z nich sú {L} Energie.
Musíte mať požadované množstvo Energií priložené k Pokémonovi k použitiu jeho útoku, ale nemusíte tieto karty odhadzovať; tie zostávajú priložené k vášmu Pokémonovi, ak však  útok nehovorí niečo iné!

2. Pozrite sa na slabosť a odolnosť Pokémonov vášho protihráča.

Niektorí Pokémoni majú s slabosť alebo odolnosť na Pokémonov určitého typu. Pozrite sa či brániaci sa Pokémon má slabosť alebo odolnosť na typ útočiaceho  Pokémona. Brániaci sa Pokémon dostane dvojité zranenie od Pokémona, na ktorého má slabosť, a o 30 zranení menej od Pokémona, na ktorého má odolnosť. Keď sú zranení Pokémoni na lavičke neaplikujte slabosť ani odolnosť.

3. Položte žetóny zranení na Pokémonov vášho protihráča.
Keď otočíte, položte žetón zranení aktívneho Pokémona vášho protihráča  za každých 10 zranení, ktoré útok vašeho Pokémona spôsobia  (je to napísané napravo od mena útoku). Ak útok hovorí, aby ste urobili aj niečo iné, určite to urobte tiež!

4. Zistite či váš Pokemon  vyradil Pokémona vášho protihráča.
Keď Pokémon niekedy má na sebe aspoň toľko zranení koľko má HP, je okamžite vyradený.

5. Vezmite si kartu odmien (ak ste vyradili Pokémona vášho súpera).
Kedykoľvek vyradíte Pokémona vášho súpera, váš súper položí jeho Základného  Pokémona a všetky k nemu priložené karty (evolučné, energetické atď.) na svoju hromadu odhodených kariet. Potom si vyberiete jednu zo svojich kariet odmien (to urobíte aj keď váš súper vyradil svojho vlastného Pokémona, alebo ak je vyradený medzi kolami!) a dáte si ju do ruky. Potom musí váš protihráč nahradiť svojho aktívneho Pokémona jedným z Pokémonov na jeho lavičke (ak to nemôže urobiť, pretože žiadneho nemá, potom vyhrávate!). Ak je váš aktívny Pokémon vyradený v rovnakom čase ako aktívny Pokémon vášho protihráča, hráč, ktorého kolo práve končí, nahradzuje svojho aktívneho Pokémona ako posledný hráč, ktorého kolo práve končí si tiež ako posledný berie svoju kartu odmeny.

6. Vaše kolo teraz končí.

Niekedy musíte urobiť niektoré veci potom, čo sa vaše kolo skončilo, ale pred tým než začne kolo vášho protihráča. Potom čo tieto veci urobíte, sa kolo vášho protihráča začína.

Čo sa deje po konci kola každého hráča?


Potom, čo skončí kolo, keď je niektorý z aktívnych Pokémonov  otrávený, dostane zranenie. Ak je zapálený, môže dostať zrazenie. Ak je uspaný alebo ochromený, môže sa vyliečiť. Potom začína kolo ďalšieho hráča.

Prečo existuje toľko rôznych kariet?

Jedna z vecí, ktorá odlišuje hru Pokémon od iných kartových hier je to, že je to zberateľská kartová hra. To znamená, že existuje mnoho rôznych kariet, ktoré môžte zbierať a vymieňať so svojimi priateľmi. Tiež nie ste obmedzený na hranie len s predpripravenými balíčkami,  ktoré ste si kúpili  – môžete využiť všetky tie rôzne karty, ktoré máte, na vytvorenie úplne nových balíčkov!
Veľa zábavy so zberateľskou kartovou hrou pochádza práve z vytvárania rôznych balíčkov, ktoré využívajú rôzne stratégie.