Pokemon hra podľa 2.d
verzia hry Pokemon podľa 2.D, Trenčín, Kubranská

v kategórií: Články
prečítaní: 1715

Hra Pokémon podľa 2.D


Každý má svoj balíček kariet. Počet: každý koľko má.

Každý si zamieša všetky svoje karty.

Hráči si spravia v ruke „vejár“ (s počtom kariet na ktorom sa hráči na začiatku kola dohodli.)

Každý si vyberie hociktorého Pokémona z vejára a dá do hry. Ktorý Pokémon má najviac života - HP a najviac života míňa vyhráva. Berie všetkých Pokémonov od súperov, ktorých oni vložili do hry.

Môže sa stať, že dvaja Pokémoni sú rovnako silní. Vtedy začína Boj:

Hráči ktorí majú rovnako silných Pokémonov dajú do hry ešte jednu kartu.

Potom môžu nastať nasledujúce situácie:

1. Ak má jeden hráč silnejšiu kartu ako ostatní v Bitke, berie si karty súperov ktoré dali do hry. Dáva si ich do vejára. Kartu s ktorou Bitku vyhral 3 kolá nemôže použiť.
Hráči, ktorí v Bitke prehrali si berú do vejára 2 karty zo svojej kôpky.

2. Môže sa stať, že dvaja hráči dajú rovnako silných Pokémonov. Potom použijú z vejára novú kartu. Takto pokračujú kým jeden z nich nedá silnejšieho Pokémona. Opäť ten kto prehral berie si 2 karty zo svojho balíčka do vejára.


Hrá sa dovtedy kým nezazvoní :))