Príbeh Bioniclov

v kategórií: Články
prečítaní: 1329

O filme

Po vyhostení zo svojho vlastného sveta, keď bol zbavený svojho tela, snaží sa Mata Nui o zjednotenie zdevastovanej krajiny a nájsť tajomstvá, ktoré by mu pomohli znovu získať svoje stratené impérium.
V tomto svete hrdinov aj zloduchov, ktorý sa neustále zväčšuje, sa Mata Nui, kedysi veľký a mocný vládca, prebúdza v odľahlej spustošenej krajine plnej nepotrebných krámov a blyštiacich sa kovových kúskov. Je to púštna skládka. Miestni dedinčania tu hľadajú všetko možné na stavanie prístreškov, na prežitie a koniec koncov aj k boji v aréne, kde sa snažia vyriešiť svoje spory. Pretože jednotlivé dediny proti sebe stavajú svojich najlepších gladiátorov, sa spory riešia rýchlo a jasne. Mata Nui, ktorý hľadá cestu, ako sa dostať späť domov, sa čoskoro uprostred jednej takejto bitky ocitne.
Výsledok bitky je pre neho, rovnako ako pre dedinčanov, veľkým prekvapením. Opúšťa totiž arénu po triumfálnom víťazstve. Vďaka svojim odvážnym činom nachádza Mata Nui medzi dedinčanmi priateľov a tí ho na oplátku žiadajú, aby im pomohol v boji proti skutočným nepriateľom – Skrallom a Lovcom kostí. Mata Nui prijíma, aj keď to znamená odloženie jeho cesty domov. Spoločne so svojou skupinou gladiátorov a hľadačov bojuje s  čudnými bytosťami v ešte zvláštnejšej krajine a pritom veľmi túži po návrate domov a záchrane svojich vlastných zotročených ľudí.
Skutočné prekvapenie však má ešte len prísť ...

Mata Nui

Bara Magna je drsná púštna krajina, riedko osídlená dedinčanmi Agora a ich ochrancami - Glatorianmi. Agori žijú v niekoľkých dedinách a využívajú Glatorianov na to, aby urovnali ich spory a získali pre nich vzácne prírodné zdroje. Raz ročne sa všetci Glatoriani schádzali do Areny Magna kde spolu vzájomne bojovali, aby sa ukázalo, kto je najlepší. To však bolo ešte pred tým, ako sa vzbúrili Skrallovia a Arenu Magna zničili.
Teraz sa kmeň Skrallov, ktorý žije na severe v dedine Roxtus, potuluje púšťou a napáda karavany Agorov a kradne všetko, čo im príde pod ruku. Glaotriani buďto upadli do zajatia alebo boli ponechaní vlastnému osudu vo vyprahnutej púšti.
Jedného večera osvietil túto nehostinnú oblasť jasný lúč svetla - horiaci meteorit , ktorý preťal oblohu v blízkosti dediny Vulcanus. Zvedavé zraky sledovali biely rozpálený predmet, ktorý spadol na zem a  vyhĺbil kráter v púšti.
Počas ochladzovania sa nad meteoritom vytvoril vzdušný vír z piesku a svetla a z neho vystúpila Kanohi Ignika - Maska života a schránka vedomia Mata Nui.  Pod maskou sa sformovalo telo - zlatá postava vysoká dva metre.  Svetlo pomaly ustúpilo, postava sa zniesla na zem a zapotácala. Mata Nui nebol zvyknutý na výšku len dva metre. Vo svojej predchádzajúcej podobe sa týčil kilometre nad vodami Aqua Magna, takže si na nové telo bude musieť zvyknúť.
Jeho prvé stretnutie bolo s chrobákom Skarabeusom. Potácajúci sa Mata Nui sa na poslednú chvíľu malému chrobákovi vyhol, za čo bol odmenený. Skarabeus sa dotkol Masky života a tá sa premenila na nablýskaný štít.
Druhé stretnutie Mata Nua už tak priateľské nebolo - napadol ho Vorox a ani s novým štítom nebolo ľahké sa tomu vrčiacemu netvorovi ubrániť.
Mata Nuovi sa konečne dostalo vľúdnejšieho prijatiu po tom, čo sa stretol s Metusom - cestujúcim dedinčanom Agorom, ktorý ho vzal do svojho auta a doviezol do dediny Vulcanus. Cestou do dediny ohňa mu Metus povedal všetko o planéte Bara Magna.
Mata Nui sa toho bude musieť ešte veľa naučiť.


Tajun

Severne od Tajunu, dediny vody, sú v piesku vidieť obrysy číhajúcich postáv. Za dunami sa krčia Skrallovia a medzi nimi pobehujú desiatky Lovcov kostí, bez toho aby sa strachovali, že ich niekto uvidí. Ich vrčivé zvuky unáša vietor, na nič netušiacich dedinčanov však nedoľahnú. Smerom k Tajunu gestikuluje zahalená postava, ktorá prehodí pár slov s vodcami oboch skupín. Tuma a jeho náprotivok z Lovcov kostí súhlasne prikyvujú a vracajú sa k svojim bojovníkom. Obidve skupiny rýchlo vyrážajú smerom k dedine, zostávajú za nimi len oblaky zvíreného prachu.
V aréne v dedine Tajuna čaká Gresh na Tarix, aby spolu cvične zápasili.  V tom však za stenami kaňonu zazrie oblaky prachu, ktorá sa rúti priamo na neho. Aj keď je Gresh ešte stále nováčik, okamžite pochopí, koľká bije a začne rýchlo všetkých zvolávať. Vyľakaní Agorovia okamžite všetko nechajú a utekajú do blízkych kopcov ostrova Knee Island. Niekoľko dedinčanov však zostane na mieste, odhodlaných brániť svoje domovy. Gresh zoberie svoje zbrane a vybehne v ústrety valiacemu sa oblaku prachu. Vie, že nemôže všetkých poraziť, chce im však ich víťazstvo aspoň čo najviac znepríjemniť.
Lovci kostí, ktorí sú v prvej vlne útoku, padajú pod zásahmi Greshovho meča. Gresh sa chystá na ďalší útok Lovcov lebiek - aké je však jeho prekvapenie, keď sa okolo neho s dunením praženú Skrallovia, vtrhnú do domovov Agorov, vyrabujú ich a zničia. Jeden zo Skrallov zrazí Gresha k zemi - nastáva boj o život, keď sa Greshovi podarí vyhnúť zúrivému mávaniu súperovho meča, ukryje sa v úzkej priehlbine a  príslušného Skralla sa striasie. Je ťažko zranený, hlboko oddychuje a zúfalo sleduje, ako obe skupiny spojenými silami ničia dedinu na prach.  A čo je ešte horšie, vidí, že nájazdníci mieria do obydlí a na miesta, kde, ako vie, majú Agorovia ukryté cennosti.
Lupiči pomaly dokončujú svoju špinavú prácu a miznú hlbokými priehlbinami, ktorá tvorí dedinu Tajuna. Gresh, ktorý je len ťažko schopný chôdze, je odkázaný na cudziu pomoc.  Po chvíli čakania, ktoré mu pripadá dlhé ako celé roky, dorazí Gresh a jeho priatelia - Glatoriani Kiina a Ackar spolu s Mata Nuom. Predtým ako upadne do bezvedomia, stihne Gresh svojim záchrancom povedať o spojenectve Lovcov kostí a Skrallmi.
Všetci traja sa na seba pozrú. Vedia, čo Gresh nevyjadril nahlas: niekto z dedinčanov ich zradil.

Tajné laboratórium

Kiina vedie svojho priateľa Glatoriana Ackara a cudzincov Mata Nua ruinami Tajuna k tajnej komnate, ktorú objavila v blízkosti svojej dediny. Spoločne nesú Gresha, ktorý sa po boji s Lovcami kostí a Skrallmi ešte neprebral z bezvedomia.
Jaskyňa je slabo  osvetlená a sú v nej komnaty, ktoré sú označené šiestimi živlami planéty Bara Magna. Steny sú pokreslené piktogramami, ktoré Mata Nui spoznáva. Nemajú však času nazvyš, musia zachrániť Gresha. Kiina začuje zvuk, ktorý ju dovedie k Berixovi, obyvateľom Agori, ktorý zbiera a opravuje staré veci. Aj keď jej to nie je príliš po chuti, povolia Berixovi, aby Gresha ošetril. Vďaka tomu sa však Greshovi rýchlo vráti jeho sila.
Komantu vytvorili Veľké bytosti, ktoré na stene zanechali známy symbol.  Mata Nui sa dotkne symbolu Troch cností - jednoty, úcty a osudu – a k jeho veľkému prekvapeniu sa otvoria masívne dvere a odhalia tajné laboratórium.  Jeho steny pokrýva ešte viac nápisov. Obrázok, ktorý priťahuje pozornosť Mata Nua, mu niečo pripomína. Zobrazuje obrovskú mechanickú bytosť, presne takú, ktorá teraz zotročuje jeho ľud. Mata Nui je na správnej ceste.
Glatoriani sa pozrú na svoje zbrane. Sú zničené a nefunkčné. Mata Nui si spomenie, ako Maska života premenila skarabeusa na štít a ponúka im, že niečo vyskúša. Pridrží Ackarovu zbraň pri maske a tá ju premení na ohnivý meč. Ackar s vďakou prijme meč a Mata Nui zatiaľ obnovuje všetky ostatné zbrane. Ackar položí Mata Nuovi ruku na rameno a povie, „Vďaka, kamoš."
Mata Nui ešte nikdy žiadneho priateľa nemal.

Jednota

Mata Nui sa chce rozlúčiť so svojimi novými priateľmi a rýchlo pokračovať vo svojej ceste na pomoc svojim ľuďom, ktorí sú uväznení v jeho predchádzajúcom mechanickom tele. Ackar mu však ponúka, že ho naučí všetky potrebné zručnosti. Mata Nui pochopí, že sa v tomto osobitnom novom svete musia o seba vedieť postarať. Po skončení Ackarovho výcviku Mata Nui plne pochopí vážnosť situácie a súhlasí, že im v ich boji pomôže.
Mata Nui, Ackar, Kiina, Gresh a Berix cestujú do Tesaru, kde má každým okamihom vypuknúť turnaj Glatorianov. Ackar zápas zastaví a oznámi zhromaždenému a kričiacemu davu správu o zničení dediny Tajuna, za ktorý môžu Lovci kostí a Skrallovia. Dedinčania sa najprv zdráhajú tejto správe uveriť, nakoniec sa však predsa len nechajú presvedčiť. Ackar ich prinúti k tomu, aby zastavili zápasy a aby jednotlivé dediny spojili svoje sily.
Na to, aby prežili útoky dvoch mocných nepriateľských skupín, budú potrebovať všetky zdroje, ktoré dediny ponúkajú.
Kiina uzrie Berixa ako sa nepozorovane vytráca z dediny a pretože ho podozrieva, že on je tým zradcom, vydá sa ho sledovať.  Berix vyhlasuje, že je nevinný. Kiina mu uverí až vtedy, keď sú spoločne obkľúčení a zajali ich asi desiati Skrallovia a Lovcovia kostí.
Metus beží späť do Tesaru, aby všetkým oznámil tú zlú správu. Mata Nui sa nehodlá zmieriť so zajatím svojich priateľov a oznamuje Glatorianom, že ide Kiinu a Berixa vyslobodiť. „Už raz som bol donútený opustiť svoj ľud. Druhýkrát to už neurobím“ Po chvíli váhania ostatní nakoniec súhlasia.
Pred odchodom sa Mata Nui krátko pozrie na zjednotenú dedinu Tesara. Potom sa ide sám smerom k Roxtusu.

Osud

Kiina a Berix, ktorých Skrallovia zavesili do vysokej klietky v dedine Roxtus, sú veľmi prekvapení, keď zbadajú do centrálnej arény dediny vchádzať samotného Mata Nua. Kde sú Glatoriani?
Mata Nui vyzve Tumu, vodcu Skrallov, na súboj muža proti mužovi. V hre je sloboda jeho priateľov. Tuma začne súboj špinavými trikmi, ale vďaka Ackarovmu výcviku sa Mata Nui dokáže skvele brániť. Počas niekoľkých minút si svojho protivníka zmeria a potom začne na sebavedomého Skralla útok.  Rozzúrený Tuma je nepozorný a Mata Nuovi sa podarí zničiť jeho zbraň. Tým je súboj ukončený a Mata Nui sa na znak víťazstva zmocní Túmovho štítu.
Predtým, ako Mata Nui oslobodí svojich priateľov, začuje povedomý hlas, ktorý sa mu posmieva. Uprostred medzi Skrallmi a Lovcami kostí stojí Metus a sarkasticky mu tlieska. „Takže ten zradca si ty“, povie Mata Nui. Metus sa len usmeje.
Mata Nui vycíti porážku, a preto nalieha na svojho spojenca Skarabeusa aby sa zachránil. Malý chrobák odcupitá a Mata Nui začuje, ako Metus ospravedlňuje svoje zradné činy. Keďže sa mu nedarilo zbierať úspechy v zápasoch Glatorianov, jeho snom bolo zvíťaziť nad všetkými kmeňmi na Bara Magna. Škodoradostne sa raduje, že sa mu to podarilo. Nikto okrem Roxtusa netuší, že za útokmi na Ater a Tajunu stojí práve on.
Metusove víťazstvo je však stratené v čase, keď Roxtus zaplaví početný roj Skarabeusov zošikovaných do tvaru obrovského Glatoriana. Za rojom Skarabeusov nasleduje zvyšok Glatorianov, ktorí zabíjajú Skrallov a Lovcov kostí napriek tomu, že tí majú najmenej dvadsať násobnú presilu. Metus je zahnaný do kúta a Maska svetla ho premení na to, čo presne zodpovedá jeho povahe: na hada, ktorý sa vzápätí odplazí do púšte.
O niekoľko týždňov neskôr Mata Nui sleduje, ako sa všetci dedinčania sťahujú do jednej obrovskej dediny. Agorovia tiahnu púšťou svoje rozmerné prístrešia. Všade vládne priateľská atmosféra a všetko je takmer hotové.
Z vrcholu kopca nad spoločnou dedinou uzrie Mata Nui niečo povedomého: je o niečo menšia, ako čo pozná zo svojej vodnej planéty, ale bezpečne to spoznáva. Hlava, ruky, telo i nohy, všetko zodpovedá. Toto poznanie ho niečím vyvedie z miery a v hlave sa mu začne rodiť plán.
"Je čas pokračovať vo výprave na záchranu svojho ľudu."


Bara Magna

Pôvodne bola Bara Magna súčasťou väčšej planéty, kým ju hrozivá katastrofa nerozštiepila na tri časti. Bara Magna je najväčšia, ostatné dve teraz prevzali úlohu mesiaca.  Aj keď je veľa obyvateľov Bara Magny miestnych, nájdu sa tu aj obyvatelia, ktorí tu uviazli po rozštiepení planéty.     
Bara Magny tvorí päť hlavných dedín: Vulcanus, Iconox, Tesar, Tajuna a Roxtus. Pustatiny, ktoré ležia medzi nimi, sú domovom kočovných kmeňov Lovcov kostí: napoly zvieracích bytostí Voroxov a Zeskov.  Okrem ďalších púštnych tvorov tu číhajú aj ďalšie nebezpečenstvá. Napriek tomu obchodníci Agora a Glatorianskí bojovníci často cestujú púšťou za povinnosťami alebo ziskom.
Južná časť planéty Bara Magna je najosídlenejšou oblasťou. Vyskytujú sa tu všetky známe dediny. Skrall, ktorý teraz žije v dedine Roxtus, žil predtým viac na severe.  Dôvody, prečo prišiel na juh, sú zatiaľ nejasné. Tak isto nie je známe, či niekto žije v silne vulkanickej oblasti za horami Black Spike Mountains.
V Bara Magna síce majú motorové vozidlá, väčšinou sa však na cesty púšťou využívajú kone či povozy ťahané zvieratami. Piesok a slnko totiž stroje rýchlo ničia a ak uviazne niekto v púšti cez noc, len zriedka sa dožije ďalšieho rána.


Agorovia

Agorovia sú najpočetnejšími obyvateľmi planéty Bara Magna. Glatoriani sa špecializujú na boj. Agorovia však musia zaobstarať všetko ostatné, čo súvisí so životom dediny: farmárčenie, vyhľadávanie prírodných zdrojov, obchod, dopravu, liečiteľstvo a pod.
1.Agori sú síce úplne odlišní, napriek tomu však majú veľa spoločných vlastností. Väčšinou tvrdo pracujú, pretože inak v tomto svete neobstoja.  Dokážu sa dobre prispôsobiť zmenám a tiež sú skôr tvrdí a cynickí. Ich svet bol úplne zničený pred 100 tisíc rokmi a len málo z nich verí v lepšiu budúcnosť.
Existuje šesť kmeňov Agorov: Iconox - kmeň ľadu, Vulcanus - kmeň ohňa, Atakus - skalný kmeň, Tesára - kmeň džungle, Tajuna - kmeň vody a kmeň piesku. Skalný kmeň je tu pomerne nový, presunul sa sem zo severu s príchodom Skrallov. Členovia kmeňa piesku, tzv. "Zeskovovia", sú o stupienok vyššie vo vývoji ako zvieratá a majú obmedzené rečové schopnosti. S ostatnými dedinami neudržiavajú obchodné ani osobné vzťahy, žijú v pustatine. Zeskovia predstavujú veľké nebezpečenstvo pre všetkých, ktorí cestujú púšťou.
Hoci sa Agorovia v značnej miere spoliehajú na Glatorianov, ktorí ich bránia alebo za nich bojujú v Aréne, mnohí dedinčania dokážu tiež bojovať. V rôznych arénach sa organizujú špeciálne súboje, v ktorých zápasia Glatoriani s Agoranmi zo svojej dediny. Hlavnou úlohou Agorov v týchto súbojoch je blokovať údery Thornaxov a ochrániť tak Glatorianov.     
Medzi známych  Agorov patrí RAAN, Atakus, Berix, Tarduk a Metus.


Glatoriáni

GlatorianI sú bojovníci, ktorí bojujú za jednotlivé dediny. Za odmenu dostávajú jedlo, prístrešie, potrebnú výstroj a ďalšie odmeny. Ak sa dve dediny dostanú do sporu, každá vyšle jedného Glatoriána, aby za ňou bojoval v aréne. Víťazný Glatorián získa pre svojich dedinčanov právo na to, o čom sa viedol spor. Ak by si napríklad dediny Iconox a Tesára robili nárok na oázu, bol by do boja vyslaný Gresh a Strakk.  Ak by vyhral Gresh, Tesára by si mohla oázu privlastniť. Tento systém bol vytvorený preto, aby sa zabránilo vypuknutiu vojen medzi dedinami.
Bytosti, ktoré patria do triedy Glatorianov, sú iného druhu ako Agorovia. Mnohí sú veteráni predošlých vojen, takže majú bohaté taktické vedomosti a zručnosti. Dobrý Glatorián narába rovnako dobre mečom či so sekerou a     
polguľou - vystreľovacou zbraňou Thornax. Napriek tomu však Glatoriáni trávia väčšinu času tréningom a snažia sa osvojiť si nové zručnosti, ktoré potom uplatnia v aréne.
Glatoriani samozrejme netrávia všetok svoj čas iba v aréne. Okrem iného tiež chránia svoje dediny pred útokmi Lovcov kostí či púštnych bytostí. Niekedy sprevádzajú karavány obchodníkov a dokonca (ak dostanú skutočne dobre zaplatené) sa vydajú hľadať vodu či iné prírodné zdroje. Niektorí Glatoriani zbehli a žijú v pustatinách ako banditi. Iní boli vyhostení za zločiny spáchané v aréne.
Glatoriáni spravidla môžu pracovať pre dedinu podľa svojho výberu, väčšinou si však „osvoja“ jednu dedinu, v ktorej zostanú po väčšinu svojho života. Dediny majú tiež právo rozhodnúť, akého Glatoriána pošlú do akého súboja, alebo či vôbec nejakého Glatoriana chcú mať. Bojovník, ktorý prehrá príliš veľa súbojov, môže byť využívaný iba na boje pri ktorých ide o menej dôležité spory alebo môže byť úplne prepustený.
Svet Glatorianov je síce nebezpečný, v aréne však platia určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať.
Udretie nepriateľa, ktorý sa už vzdal, prípadne napadnutie protivníka útočníkom, ktorý už odstúpil z boja, sa považuje za závažné porušenie pravidiel. Zabitie protivníka, ktorý sa vzdal, sa trestá vyhostením. Prijatie úplatku od inej dediny za účelom prehry v súboji môže tiež viesť k vyhosteniu do pustatiny.

Dediny

Na planéte Bara Magna sú dediny rôzne roztrúsené v púšti. Väčšinou sa tvorí jedna veľká stavba, ktorá slúži ako prístrešok pre podstatne primitívnejšie obydlia a dielne. V každej dedine sídli jeden kmeň Agorov, ktorého meno je odvodené od terénu, v ktorom je dedina postavená (kmeň ľadu, vody, džungle, atď). Veľkosť dedín rovnako ako dostupnosť zdrojov je rôzna, panuje tu teda čulý obchod a spory nie sú žiadnou výnimkou.
Medzi známe dediny patria:
Tajuna: Domov kmeňa vody. Dedina leží na juhozápade priamo pri najväčšej púštnej oáze. Miestni Agorovia sa teda nemusia nikdy strachovať o nedostatok vody, chýba im však všetko ostatné. V posledných týždňoch sa však obchodovanie s dedinou Tajuna značne skomplikovalo vzhľadom k častým nájazdom Lovcov kostí.
Vulcanus: Domov kmeňa ohňa. Vulcanus leží v nebezpečnej oblasti - severne od Mora tekutého piesku, západne od Železného kaňona a južne od teritória Lovcov kostí. Miestni Agorovia ponúkajú svoje služby výmenou za tovar. Sú veľmi zruční pokiaľ ide o opravy pokazených zbraní a ďalšieho vybavenia.  Vzhľadom na vyhostenie jedného zo svojich Glatorianov - Maluma, za zločiny spáchané v Aréne, trpí Vulcanus momentálne nedostatkom bojovníkov.
Tesára: Domov kmeňa džungle. Sídli vo výnimočnej oblasti s bujným porastom, a preto sú obyvatelia Tesari zdatnými liečiteľmi. Je tu aj veľký počet hľadačov pokladov a archeológov, pretože táto dedina leží v blízkosti trosiek starovekých stavieb. V porovnaní s inými kmeňmi sú Tesarský Agorovia veľmi mrštný, väčšinu času totiž trávia v konároch stromov.
Atera: Toto "slobodné mesto" je domovom členov všetkých kmeňov (s výnimkou skalného a piesočného kmeňa). Je to tiež miesto, kde leží Arena Magna, najväčší a najstarší štadión planéty. Sem sa každoročne schádzajú Glatoriani na turnaj majstrov.
Roxtus: Domov skalného kmeňa. Leží ďaleko na severe. Pred príchodom Skrallov bolo toto veľké mesto neosídlené kvôli nebezpečnému terénu a divej zveri. Po svojom príchode povolili Skrallovia všetkým ostatným kmeňom vstup do Roxtusu len na základe pozvania. Šíria sa chýry, že tam Skrallovia držia Agora-otrokov, isté to však nie je.  Roxtus je jediná dedina, ktorú lovci kostí neohrozujú.
Iconox:  Domov kmeňa ľadu. Táto dedina je známa bohatými zásobami veľmi odolného kovu exsidian (nehrdzavie ani nepodlieha piesočnej erózii ako ostatné kovy). Agorovia ľadu sú zdatní baníci, kupci a obchodníci, cvičitelia Glatorianov a podporovateľmi zápasov.
Púštny kmeň: nemá vlastnú dedinu. Zeskovia žijú v pustatine medzi dedinami.

Typ: Svet
Kde: Neodhalená vzdialenosť od Mata Nui- ovo oceánskeho sveta
Rysy: Púšť, tekutá piesková púšť, a ďalšie púšť


Arena Magna

Kedysi to bola najväčšia a najstaršia aréna na Bara Magna. Teraz leží Arena Magna v troskách po útoku Skrallov, ktorí výrazne narušili krehkú rovnováhu moci na tejto púštnej planéte.
Dedinčania Agora ju postavili športové a občianske aktivity a bola to jediná aréna, ktorá existovala na planéte ešte pred rozsiahlou katastrofou, ktorá planétu postihla pred 100 tisíc rokmi.
Arena Magna stála v „slobodnom meste“ ktoré sa volalo Ater. Počas zmätku, ktorý predchádzal aj nasledoval katastrofu, ktorá sa odohrala pred dávnymi storočiami, bolo Ater vyhlásené miestom, kam nebolo možné podnikať nájazdy alebo invázie.  Preto sa stalo symbolom mieru, ktorý, ako všetci dúfali, raz príde, ale väčšinou sa s touto myšlienkou museli rozlúčiť. Hoci je nedotknuteľnosť tohto miesta predmetom minulosti - napríklad Lovci kostí neváhajú ani na sekundu a pokojne na Ater útočia - pre Agorov si zachováva svoj význam.
Arena stála v južnej časti Bara Magna, medzi dedinou Vulcanus a územím Skrallov.