Texty k pesničkám

v kategórií: O škole
prečítaní: 1785

1. The Lion and the Mouse

It´s sunny, it´s warm, it´s a wonderful day, let´s go for a swim, so what do you say? (3 krát)

2. Alphabet song

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
H, I, J, K, L, M, N, O, P.

3. Greetings

Hello, Hi, How are you, I´m fine : 3krát
How do you do : 4krát
Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night : 3krát
Good bye...........Good bye...bidlibidlibidli (alebo tak niečo :o)

4. Colours and numbers

One, two, three, four, Come and count! Let´s go, go, go!
Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you.
Eleven, twelve, thirteen, fourteen, Come and count! Let´s have a tea!
Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
Oh I can count, you can also count, he, she, it can count,
We, you, they can count, We´re so good at math!
White, black, green, red, Come and draw! Don´t be sad!
Yellow, brown, orange and blue, I love you.
Oh I can draw, you can also draw, he, she, it can draw,
We, you, they can draw, What colour is it? I don´t know.

5. Days

Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday,
and the weekend is Saturday and Sunday (opakujeme donekonečna :o)

6. Classroom things

What is it? It is a pen. (4 krát)
(pencil, book, glue, bag, pencil sharpener, exercise book, rubber, pencil case, eraser)

7. Months

January, February, March, April, May, Jun, July. (2 krát)
August, September, October, November, December. (2 krát)
January, February, March, April, May, Jun, July. (2 krát)
August, September, October, November, December. (2 krát)
January, February, March, April, May, Jun, July.

8. Shapes

The circle, the rectangular, the triangle, the square.
Show mi the circle, the rectangular, the triangle, and the square.
Ref:
Shapes, Shapes, Shapes, are everywhere,
Shapes, Shapes, Shapes, are here and there,
Show me some shapes, újéhe :o)
Let´s show some shapes, hmmm, nou, nou :o)

9. Family

Who is this? This is my grandad.
Who is this? This is my grandma.
I love my grandparents so, I love them so, oh no, my grandad and grandma.
Who is this? This is my father.
Who is this? This is my mother.
I love my parents, I love them so, oh no, no, no, my father and mother.
Who is this? This is my daughter.
Who is this? This is my son.
I love my children, I love them so, I love them oh no, no, no, my daughter and son.
Who is this? This is my brother.
Who is this? This is my sister.
I love my siblings, I love them so, I love them oh no, no, no, my brother and sister.
Who is this?... This is my family...

10. Vybrané slová

Byť, by, bystrý, býk, bylina. l:3 krát
Vybrané slovo ma omína.
Byvol, Bytča, kobyla a obyčaj. l:3 krát
Vybrané slová mi požičaj.
My, mykať, mýliť, myslieť, umyť, smyk. l:3 krát
Pri šmýkaní spustím veľký krik.
Mys, mýto, hmýriť, hmyz, žmýkať, myš. l:3 krát
Vybraným slovom ma umučíš.
Pyšný pytliak pýta pysk a kopyto. /:3 krát
Keď občas spadneš nevadí to.
Pýr pyká, a celý je červený. /:3 krát
Možno aj s mrkvou sa ožení.
Ryba, rýchly, rys, ryť, hrýzť, strýc, kryť. /:3 krát
Ryžou a bryndzou chcem nakŕmiť.
Ryhu rýpe rýdzi rytier rysavý. /:3 krát
V koryte Torysy sa zjaví.
Na kryhe ho trýznia počuť rým a ryk. /:3 krát
Nespraví už ani jeden klik.
Sýty syn sypal syr sýkorke. :/3 krát
Tej malej žltkastej potvorke.
Syseľ syčí až mu v ústach vysychá. /:3 krát
Sychravý deň ho zas privíta.
Vy-, vý-, vysoký, zvyk, vy, vyhňa. /:3 krát
Ďalej sa držím vždy od ohňa.
Vydra, výr, výskať, vyžla, vyť. /:3 krát
Coca Colu budem večne piť.
Nazývať sa, ozývať sa, pozývať. /:3 krát
Prizývať, prezývať, pozývať.
Za zubami jazyk udržať. /:3 krát
Frajerky radšej si nehľadať. /:3 krát
(zatiaľ)
A ešte čosi navyše : ) - tvrdé " L "
Lyko, lysý, mlyn, plyn, lýtko, lyžica.
Očami zablýska opica.
Plytký, slýchať, vzlykať, lyže, plyš.
Pomaly všetky sa naučíš.

11. Tvrdé, mäkké obojaké spoluhlásky

H, ch, k, g, d, t. n, l, - 2- krát, tvrdé spoluhlásky sú, H, ch, k, g, d, t. n, l.
Č, dž, š, ž, ď, ť, ň, ľ, - a bez mäkčeňa c, dz a j, mäkké spoluhlásky sú tie s mäkčeňom, c, dz a j.
B, m, p, r, s, v, z, f, - 2 – krát, obojaké spoluhlásky sú B, m, p, r, s, v, z, f,

12. Znelé párové, neznelé párové, znelé nepárové spoluhlásky

B, d, ď, dz, dž, z, ž, g, h, v, znelé sú páro, párové
P, t, ť, c, č, s, š, k, ch, f, neznelé sú páro, párové.
Môžu sa nám spodobovať znelé aj neznelé párové (2krát)
Zostali nám znelé nepárové: m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j

13. Pády

Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál - 2 krát
Kto, čo ? nominatív, koho, čoho ? genitív - 2 krát
Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál - 2 krát
Komu, čomu ? datív, koho, čo vidím ? akuzatív - 2 krát
Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál - 2 krát
O kom, o čom ? lokál, s kým, s čím ? inštrumentál
Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál - 2 krát

14. Skloňovacie vzory

Chlap, hrdina, dub a stroj - 3 krát, v mužskom rode vyhrám každý boj :o)
Žena, ulica, dlaň a kosť - 3 krát, ženský rod je pre mňa už len maličkosť :o)
Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča-3krát,v strednom rode vyhrám to aj bez meča

Dávid Králik, štvrtok 5. februára 2009 01:20