Ako kontakt koža na kožu pomáha dojčeniu

v kategórií: Laktačné poradenstvo
prečítaní: 811

KONTAKT KOŽA NA KOŽU POMÁHA DOJČENIU

Ihneď po pôrode ako aj v nasledujúcich dňoch predstavujú vaše prsníky a hrudník dokonalé prostredie pre popôrodnú adaptáciu, správny vývoj mozgu a začiatok dejov vedúcich k dojčeniu. Kontakt koža na kožu zna-
mená, že si bábätko vyzlečené do plienky položíte priamo na hruď medzi prsníky. Toto môžete urobiť ihneď po pôrode, ako aj počas pobytu v nemocnici či doma.
Bábätko a seba môžete prikryť, spoločne oddychovať, spať a spoznávať sa. V kontakte koža na kožu bude vaše bábätko menej plakať a ľahšie sa upokojí. Bábätko bude otáčať hlavičku, ručičkou masírovať bradavku, sliniť, otvárať ústa, vystrkovať jazýček, prisávať sa na ručičku, robiť sacie pohyby a oblizovať prsník a bradavku. Toto všetko je príprava na prisatie a dojčenie. Ide o signály, ktoré sa neskôr budú pred dojčením opakovať a ktoré značia záujem o dojčenie. Pri ďalších dojčeniach na ne zareagujte čo najskôr a začnite dojčiť ešte predtým, než sa bábätko rozplače.
Materské mlieko sa začína tvoriť už počas tehotenstva a do pôrodnice prichádzate s mliekom, ktoré je po pôrode pre vaše bábätko ihneď k dispozícii. Vďaka kontaktu koža na kožu sa vaše bábätko dostane na správne miesto, ktoré:
• poskytuje očakávaný dotyk a vôňu matky,
• podporuje jeho dýchanie a činnosť srdca,
• udržiava jeho telesnú teplotu
(lepšie ako inkubátor či výhrevné lôžko),
• umožňuje nájdenie prsníka a dojčenie.
Na záver tohto procesu, ktorý po pôrode trvá priemerne 50 minút, sa
mnoho bábätiek prisaje a pije mlieko. Ak sa tak stane, je pravdepodobné,
že sa bábätko prisaje správne s ústami otvorenými doširoka a že to pri
ďalších dojčeniach zopakuje. Ak sa kontakt koža na kožu neuskutočnil na
pôrodnej sále, využite čas na izbe a bábätku umožnite, aby bolo vyzleče-
né na vašom hrudníku čo najdlhšie.

Prvé dve hodiny po pôrode sú neopakovateľné. Keď je bábätko okamžite
po narodení položené na matkin hrudník medzi prsníky, vynahradí sa mu
prostredie maternice a zníži stres z pôrodu. Je to príležitosť, aby bábätko
počas týchto dvoch hodín hľadalo prsník, nožičkami sa posúvalo smerom
k bradavke a samo od seba sa prisalo. Kontakt koža na kožu môže pokra-
čovať ďalej po príchode na izbu a počas pobytu v nemocnici.
Bábätko má po narodení dve základné potreby – cítiť vôňu matky a byť na
jej tele. Bradavku hľadá podľa vône plodovej vody, využíva pohyby noži-
čiek a celého tela a otáča hlavičku smerom k prsníku. Toto všetko zároveň
pomáha pri pôrode placenty, následnom zavinovaní maternice a znižova-
ní straty krvi. Matkino telo dokáže bábätko zohrievať lepšie ako výhrevné
lôžko.

Prevzaté z www.mamila.sk