20 odkazov detí rodičom

v kategórií: Články
prečítaní: 1657

20 Odkazov detí rodičom

Unicef 01.06.2004

1.Nerozmaznávajte ma!
Viem dobre, že by som nemal dostať všetko, čo si zažiadam- ja vás len skúšam.

2. Nebojte sa byť prísni a pevní! Mám to radšej - cítim sa bezpečnejšie.

3. Nedovoľte, aby som si vytvoril zlé návyky!
Musím sa spoliehať na vás, že ich včas odhalíte.

4. Nerobte zo mňa mladšieho, ako som!Núti ma to, aby som sa správal nezmyselne ako "veľký".

5. Nehrešte ma, nenadávajte a nedohovárajte mi na verejnosti!
Oveľa viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou porozprávate v pokoji a v súkromí.

6. Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hriechy! Nabúrava to môj zmysel pre hodnoty.

7. Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď poviem, že vás nemám d/a.
Nieste to vy, koho nenávidím, ale vaša moc, ktorá ma ohrozuje.

8. Nechráňte ma pred následkami môjho konania!
Potrebujem sa niekedy naučiť znášať ťažkosti a bolesť.

9. Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam a boľačkám!
Dokážem sa s nimi vyrovnať.

10. Nesekírujte ma! Musel by som sa brániť tým, že budem "hluchý" a budem hrať mŕtveho chrobáka.

11. Nedávejte unáhlené sľuby!Pamätajte si, že sa cítim mizerne, keď sa sľuby nedodržujú.

12. Nezabúdajte, že sa nedokážem vždy vyjadriť tak, ako by som
chcel!
Preto nie som niekedy celkom presný a nie je mi rozumieť.

13. Nepokúšajte nadmerne moju poctivosť! Dostanem strach a potom klamem.

14. Nebuďte nedôslední!To ma úplne metie.

15. Nehovorte mi, že ma nemáte radi, aj keď niekedy robím
príšerné veci.

16. Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposti! Pre mňa sú hrozivo skutočné a veľa pre mňa znamená, keď sa mi snažíte porozumieť.

17. Nesnažte sa mi nahovoriť, že ste dokonalí a bezchybní!Veľmi ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je.

18. Nikdy si nemyslite, že je pod vašu dôstojnosť sa mi ospravedlniť!Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k vám stáva vrelší.

19. Nezabúdajte, ako rýchlo dospievam! Je to určite ťažké, držať so mnou krok, ale prosím - snažte sa.

20. Nezabudnite, že nemôžem dobre vyrásť bez množstva lásky a
láskavého porozumenia, ale to vám nemusím hovoriť, však?