10. Používanie laktačnej pomôcky

v kategórií: Aby dojčenie bolo úspešné - Dr. Jack Newman, FRCPC
prečítaní: 2902

Laktačná pomôcka je zariadenie umožňujúce matke kŕmiť dieťa materským mliekom, umelým mliekom, vodou doplnenou glukózou s prídavkom kolostra alebo glukózovou vodou bez toho, aby musela používať cumlík.
Skoré používanie cumlíka ovplyvňuje spôsob, ako sa dieťa prisáva k prsníku. Ak dieťa musí sať z prsníka, kde dostane málo mlieka, ktoré tečie pomalým prúdom a zrazu sa objaví fľaša, z ktorej tečie rýchlo, väčšinou si dosť rýchlo uvedomí, čo je výhodnejšie. Čím lepšie sa dieťa prisaje k prsníku, tým ľahšie získa mlieko, zvlášť, ak sa ho matke tvorí málo.
V prvých pár dňoch mlieka nie je veľa, toto množstvo však stačí, pokiaľ je dieťa schopné získať všetko dostupné mlieko.
Ak sa však prisaje nesprávne, nie je schopné sať mlieko z prsníka dostatočne a keď sa tok mlieka spomalí, môže zaspať alebo sa od prsníka odtiahnuť. V dôsledku toho môže dieťa v prvom týždni prsník odmietať, môže byť pri prsníku podráždené, môže strácať na váhe alebo dokonca byť dehydrované. Matku môžu začať bolieť bradavky. Napriek tomu, že cumlík nevyvoláva problémy vždy, používať ho v čase, keď sa dojčenie nedarí, málokedy pomôže a často problém ešte zhorší.
Neverím, že "nové" modely cumlíkov sú lepšie než tie staré.
Laktačná pomôcka je zďaleka najlepším spôsobom, pokiaľ je dokrmovanie skutočne nevyhnutné. (Správne prisatie umožňuje dieťaťu získať viac mlieka, čím sa dá dokrmovaniu vyhnúť.)
Používať laktačnú pomôcku je lepšie než používať striekačku, hrnček, prst alebo iný spôsob kŕmenia, pretože pri tomto spôsobe je dieťa na prsníku. Deti, rovnako ako dospelí, sa niečo naučia tým, že to robia.
Okrem toho, dieťa dokrmované na prsníku, získava aj mlieko z prsníka. A sú aj iné dôležité dôvody prečo dojčiť, ako len dodávať dieťaťu materské mlieko.

Prečo je teda laktačná pomôcka lepšia?

1. Deti sa učia dojčiť dojčením.

2. Matky sa učia dojčiť dojčením.

3. Dieťa napriek tomu, že dokrmované, dostáva aj matkino mlieko.

4. Dieťa nebude odmietať prsník, čo sa často stáva, ak je dokrmované mimo neho.

5. Dojčenie je proces, ktorý znamená ďaleko viac než len prijímanie materského mlieka.

Čo je laktačná pomôcka?

Laktačná pomôcka pozostáva z nádoby s náhradnou výživou - väčšinou je to fľaša s rozšírenou dierkou v cumlíku - a z dlhej, tenkej hadičky vyúsťujúcej z nádoby. Dostupné sú aj priemyselne vyrobené laktačné pomôcky, ktoré je v niektorých situáciách jednoduchšie používať.
Priemyselne vyrábané laktačné pomôcky sú zvlášť užitočné ak je nutné pomôcku používať pri staršom dieťati, ak matka potrebuje dokrmovať dvojičky, ak je potreba používať laktačnú pomôcku dlhšiu dobu alebo ak nastane problém s používaním vlastnoručne zhotovenej pomôcky. Aj keď priemyselne vyrobená laktačná pomôcka nie je lacná, jej cena sa dá porovnať s dvojtýždňovou dávkou bežnej umelej výživy. Upozorňujem, že používať hadičku so striekačkou, či už s piestom alebo bez neho, namiesto spomínaného zariadenia, je zbytočnou komplikáciou a nijako nezefektívňuje techniku. Je to naopak nepohodlné.

Používanie laktačnej pomôcky (improvizovanej).

(Použitie by mala ukázať osoba so skúsenosťami pri pomáhaní matkám s dojčením)

1. Dieťa sa môže najskôr prisať k prsníku, potom sa mu opatrne vo vhodnom čase vloží do úst hadička (najskôr však počkať, kým sa dieťa napije z oboch prsníkov). Čím lepšie sa prisatie podarí, tým viac mlieka dieťa získa, tým ľahšie bude používať laktačnú pomôcku a tým skôr budete môcť s dokrmovaním prestať.
Prsník by ste mali jemne odtlačiť tak, aby boli vidieť ústa dieťaťa, potom do nich nasuňte hadičku, držiac ju pritom medzi ukazovákom a palcom tak, aby hadička ústila presne k zadnej časti úst dieťaťa a súčasne mierne dohora, smerom k podnebiu. Správne umiestnenie hadičky poznáte podľa toho, že tekutina s výživou tečie hadičkou pomerne rýchlym tokom.
Väčšinou nie je treba naplniť hadičku tekutinou s výživou pred tým, ako ju vsuniete dieťaťu do úst.

2. Ďalším spôsobom je, keď je dieťa prisaté súčasne k prsníku aj k hadičke, ktorá je umiestnená na matkinom prsníku pri bradavke. Čím lepšie je prisatie, tým jednoduchšie je laktačnú pomôcku použiť. A taktiež platí, že čím je lepšie prisatie, o to pravdepodobnejšie a rýchlejšie sa dieťa naučí správne piť bez pomoci laktačnej pomôcky. Preto je správne umiestnenie a satie dieťaťa vždy veľmi dôležité.

3. Hadička môže byť pripevnená na prsníku, ak si to matka chce, ale nie je to nevyhnutné a nie vždy to pomôže.

4. Hadička nemusí presahovať bradavku, pre správnu funkciu je hlavné, aby bola umiestnená za hranicou ďasien dieťaťa. Nezdá sa, že by hadička fungovala lepšie ak, smeruje presne do úst dieťaťa ponad jazyk. (Nasmerujte ju mierne k podnebiu úst dieťaťa.) Pre matky je občas pomocou, ak pridržiava hadičku prstom na správnom mieste, pretože niektoré deti majú sklon ju odkláňať jazykom.

5. Fľaša obsahujúca náhradnú výživu by nemala byť vyššie než má dieťa hlavu. Ak laktačná pomôcka funguje, len ak sa fľaša drží vyššie, ako má dieťa hlavu, niečo nie je v poriadku. Fľašu umiestnite vyššie, len ak to navrhuje lekár alebo laktačný poradca.

6. Najvhodnejšie je používať hadičku pri každom dojčení, pokiaľ nie ste inštruovaní inak, aj keď niektoré matky považujú za jednoduchšie nepoužívať ju v noci. Je lepšie dokrmovať 8-krát denne po 30 ml na každé kŕmenie, než podať 2 veľké dávky po 120 ml.

7. Neodstrihujte koniec hadičky. Tak ako je, funguje správne.

8.Vypiť približne 30 ml mlieka pomocou laktačnej pomôcky, by dieťaťu nemalo trvať viac ako hodinu. Ak to trvá tak dlho, hadička pravdepodobne nie je správne umiestnená, alebo je dieťa zle prisaté, prípadne oboje. Ak laktačná pomôcka funguje správne, malo by dieťaťu trvať satie 30 ml výživy približne 15-20 minút, väčšinou ešte menej.

9.
Tip pre ešte jednoduchšie použitie: Noste košeľu s vreckami a fľašu umiestnite do vrecka.

Čistenie zariadenia

1.Nevyvárajte hadičku pomôcky nevyrobenej priemyselne. Nedá sa vyvárať.

2.Po použití zariadenia vyčistite fľašu a cumlík. Nevyvárajte hadičku. Hadička by mala byť po použití vyprázdnená a prepláchnutá horúcou vodou (nasajte horúcu vodu do hadičky z hrnčeka). Potom by sa mala zavesiť a nechať voľne vysušiť. Ak chcete, môžete ju namydliť, čo však nie je nutné, dôležité je dobre ju vypláchnuť. Po asi týždni používania môžu už byť hadičky neohybné a nepoužiteľné.

Ako prestať používať laktačnú pomôcku

1. Udržiavajte kontakt s nemocnicou so skúsenosťami pri pomoci s dojčením, aby ste sa mohli poradiť, ako dieťa prestať používať laktačnú pomôcku. Taktiež si preštudujte časť Ako dosiahnuť, aby dieťa bolo schopné sať viac mlieka.

2. Tento proces môže zabrať niekoľko týždňov, je však rovnako možné, že len krátku chvíľu. Nenechajte sa odradiť. Väčšinou sa množstvo mlieka potrebného do laktačnej pomôcky na jeden - dva týždne zvýši, potom sa na rôzne dlhú dobu ustáli pred tým, než začne klesať. Celý proces môže trvať od 2 do 8 týždňov, aj keď niektoré matky používali zariadenie len pár dní, zatiaľ čo u iných nebolo možné prestať ho používať úplne. Rýchle zlepšenie občas nastane po dlhej dobe drobných zmien.

3. Pozorujte dieťa pri dojčení. Ak neviete, ako zistiť, či dieťa pije, spýtajte sa. Priložte dieťa k prsníku, dovoľte mu dojčiť sa tak dlho, kým naozaj pije, potom skúste techniku stláčania prsníka (pozri časť Stláčanie prsníka), aby pilo aj naďalej a potom zopakujte tento proces aj na druhom prsníku.
Môžete sa vrátiť k prvému prsníku a takto pokračovať pokiaľ dieťa stále pije. Ak skončíte kŕmenie z oboch prsníkov, vložte dieťaťu do úst hadičku.
Dovoľte mu, aby sa dostatočne napilo pomocou laktačnej pomôcky.