11. Pomalé priberanie po prvých mesiacoch

v kategórií: Aby dojčenie bolo úspešné - Dr. Jack Newman, FRCPC
prečítaní: 4079

Občas sa stáva, že deti, ktorým sa počas prvých pár mesiacov pri výlučnom dojčení veľmi dobre darí, prestanú po 2 - 4 mesiacoch priberať tak dobre ako dovtedy. Napriek tomu to môže byť úplne normálny jav, keďže rastová krivka dojčených detí nevyzerá rovnako ako u detí, kŕmených umelým mliekom.
Môže sa zdať, že dojčené deti rastú príliš pomaly, avšak treba si uvedomiť, že deti kŕmené umelým mliekom rastú prirýchlo.
Dojčenie je normálny, prirodzený a fyziologický spôsob kŕmenia novorodencov a malých detí. Používať ako model toho, čo je normálne, deti kŕmené umelým mliekom, je nelogické a vedie to k chybným záverom. V niektorých prípadoch môže pomalší prírastok hmotnosti u dieťaťa spôsobovať choroba. Dokrmovanie umelým mliekom však chorobu nelieči a môže dieťa ukrátiť o blahodarné účinky výlučného dojčenia. Ak nedostáva mlieko, pravdepodobnejšie ako to, že je choré, je to, že matka produkuje málo mlieka. Najčastejšou príčinou neobvykle malého prírastku hmotnosti po prvých pár týždňoch alebo mesiacoch je, že sa matke znížila tvorba mlieka.

Prečo sa mohla tvorba mlieka znížiť?

1. Začali ste užívať antikoncepčné tabletky.
Ak áno, prestaňte ich užívať. Okrem hormónov existujú aj iné spôsoby ako zabrániť tehotenstvu.

2. Ste tehotná.

3. Snažili ste sa zväčšiť intervaly medzi dojčeniami alebo "naučiť" dieťa, aby spalo celú noc.
Ak je to tak, dojčite dieťa, keď je hladné alebo si saje ruku.

4. Začali ste častejšie používať fľašku.
Aj v prípade, že mlieka je dostatok, časté používanie fľašky spôsobí, že dieťa sa začne nedostatočne prisávať, a to aj v prípade, že dieťa pomocou fľašky kŕmite len materským mliekom.
Keď mlieko netečie tak rýchlo, ako z fľašky, dieťa môže sa môže od prsníka odtiahnuť, čím ešte viac zníži čas, strávený na prsníku a následne tvorbu mlieka.

5. Niekedy môže znížiť tvorbu mlieka emocionálny "šok".

6. Choroba, hlavne ak je spojená s horúčkou, môže niekedy spôsobiť zníženie tvorby mlieka.
Rovnako môže tvorbu mlieka negatívne ovplyvniť mastitída (zápal prsnej žľazy). Našťastie väčšinou choroba matky neznižuje tvorbu mlieka.

7.Príliš pracujete.
Nemusíte byť supermatkou. Neumárajte sa domácimi prácami. Spite, keď spí dieťa. Dojčite, keď spíte.

8.Niektoré lieky môžu znížiť tvorbu mlieka
- niektoré antihistaminiká (ako Bendryl), pseudefedrín (napr. Sudafed).

9. Pri kŕmení dojčíte len z jedného prsníka a myslíte si, že sa tak dieťa dostane k "zadnému mlieku" bohatému na tuky.
Zapamätajte si, že ak dieťa nepije, nedostáva sa mu žiadne mlieko a ak nepije žiadne mlieko, nedostáva ani "zadné mlieko". "Dokončite" jednu stranu a ak chce viac, ponúknite druhú.

10.Možná je aj kombinácia viacerých uvedených faktorov.

11.Niekedy tvorba mlieka poklesne, hlavne po 3. mesiaci z nejasných príčin.
Je však pravdepodobné, že v ďalšom odseku nájdete riešenie.

Ďalší dôvod si vyžaduje podrobnejšie vysvetlenie.
Ak je tok mlieka slabý, zvyknú deti v prvých pár týždňoch zaspať na prsníku (toto spomalenie toku sa objavuje častejšie, ak dieťa nie je správne prisaté, pretože dieťa je potom pri získavaní mlieka závislé na matkinom spúšťacom reflexe).
Dieťa bude sať, spať a sať, pričom sa mu nedostane veľa mlieka, ale z času na čas sa môže objaviť spúšťací reflex, a tak dieťa vypije viac. Ak sa mlieko tvorí výdatne, dieťa väčšinou nemá problémy s priberaním, aj keď na prsníku môže stráviť veľa času napriek tomu, že matka má dostatok mlieka.
Deti po šiestom až ôsmom týždni, niekedy už mladšie, sa však môžu začať pri spomalení toku mlieka odťahovať od prsníka, často už pár minút po začatí dojčenia. Častejšie sa to stáva u detí, ktoré včasne začali dostávať fľašku, môže to však nastať aj u dieťaťa, ktoré fľašku nedostávalo. Matka potom často preloží dieťa na druhý prsník, ale tam dieťa bude vykonávať tú istú činnosť.
Môže byť naďalej hladné, ale môže odmietať prsník, pričom si bude radšej sať ruku. Nedostane ani tie dávky mlieka, ktoré dostávalo pri spúšťacom reflexe, keď ostávalo na prsníku. Pretože pije menej, aj tvorba mlieka sa postupne znižuje a tok mlieka sa spomaľuje ešte skôr po začatí kŕmenia (pretože mlieka je menej).
Nemusí to prebiehať takto, mnohé deti môžu získať mlieko, aj keď strávia na prsníku len krátku chvíľu. Môžu sa odtiahnuť a sať si ruku, pretože chcú viac sať, a ak je ich priberanie v poriadku, nie je sa čoho obávať. Aby sa tomuto zabránilo, je v prvom rade dôležité správne prisatie hneď od začiatku. Mnohé matky však sú však presviedčané, že prisatie je dobré, aj keď v skutočnosti nie je. Dobré prisatie môže pomôcť niekedy aj v neskoršom období.
Používanie techniky stláčania prsníka zabezpečí, že dieťa bude piť ďalej (pozri návod ako dosiahnuť, aby dieťa bolo schopné sať viac mlieka). Niekedy môže značne zvýšiť tvorbu mlieka domperidone.
Nesmiete ho však používať, ak ste tehotná.

Ako sa dá zistiť, že dieťa na prsníku naozaj pije

Ak dieťa naozaj pije mlieko (ak má prsník v ústach a robí savé pohyby, neznamená to ešte, že skutočne prijíma mlieko), mali by ste pri pozorovaní brady vidieť, ako urobí pauzu po tom, čo maximálne roztvorí ústa a predtým ako zavrie ústa, čo je jedno nasatie a prehltnutie (široko otvorí ústa-->pauza-->zavrie ústa).
Ak by ste si to radi sami vyskúšali, vložte si ukazovák alebo iný prst do úst a sajte, ako keby ste pili zo slamky. Pri nasávaní vaša brada klesne a zostane poklesnutá dokiaľ sajete. Keď prestanete sať, brada sa vráti do pôvodnej polohy. Táto pauza, viditeľná na brade dieťaťa pri dojčení, znamená, že má ústa plné mlieka. Čím dlhšia je pauza, tým viac sa dieťa napilo. Keď raz porozumiete tomu, ako pauza vyzerá, viete odlíšiť mnohé nezmysly o dojčení, ktoré sa hovoria dojčiacim matkám, ako napr. "Dojčite dieťa 20 minút na každej strane". Dieťa, ktoré neprerušovane týmto spôsobom (s pauzami) pije 20 minút, možno už druhú stranu nebude chcieť.
Dieťa, ktoré sa len hrá s prsníkom (nepije), môže byť hladné aj po 20 hodinách na prsníku.