12. Načo už len dojčiť batoľa?

v kategórií: Aby dojčenie bolo úspešné - Dr. Jack Newman, FRCPC
prečítaní: 1513

Dojčiť dlhšie ako rok je prínosom pre zdravie a prospievanie tak matky ako aj dieťaťa. Napriek tomu sa objavujú opačné názory ako napr.:

1. Nepravda:
materské mlieko po 6. mesiacoch (príp. po roku) nemá žiadnu hodnotu

Materské mlieko je však stále mliekom. Aj po 6. mesiacoch naďalej obsahuje bielkoviny, tuk a iné z výživového hľadiska dôležité látky. Naďalej obsahuje imunologické faktory, ktoré pomáhajú chrániť dieťa. Dokonca niektoré imunitné faktory chrániace dieťa pred infekciou sú prítomné v materskom mlieku v druhom roku života v oveľa väčších množstvách než v prvom. Materské mlieko obsahuje špeciálne rastové faktory, ktoré pomáhajú dozrievať imunitnému systému a mozgu, črevám a ďalším orgánom pomáhajú vyvíjať sa a dozrievať. Bolo dokázané, že dojčené deti mávajú oveľa menší počet infekcií, ktoré sú menej závažné, než tie deti, ktoré dojčené nie sú.

2. Nepravda:
imunologické faktory v materskom mlieku zabraňujú dieťaťu vo vývoji jeho vlastnej imunity, ak je dojčené dlhšie ako 6 mesiacov

Materské mlieko pomáha dieťaťu bojovať s infekciami. Keď dieťa infekciu zvládne, stáva sa prirodzene imúnne.

3. Nepravda:
dieťa sa nestane nezávislým

Dieťa, ktoré je dojčené, až kým sa samo nerozhodne prestať (od 2 do 4 rokov) je väčšinou nezávislejšie a čo je dôležitejšie - je si viac isté svojou nezávislosťou. Dôležité je, že krok k ukončeniu dojčenia urobilo dieťa samotné. Je to míľnik v jeho živote.
Ďalšou výhodou je, že ak je dieťa choré alebo si ublíži, dojčenie je najjednoduchším spôsobom ako ho upokojiť.
Je zaujímavé, že marketing spoločností vyrábajúcich umelé mlieko (ktoré je veľmi úbohou kópiou skutočného mlieka) vnucuje konzumáciu umelého mlieka do jedného roka života, príp. do troch, a napriek tomu nás presviedča, že materské mlieko (podľa ktorého je ich úbohá kópia vyrobená) je hodnotné len prvých šesť mesiacov alebo dokonca menej.
Asi najväčšou výhodou dojčenia batoľaťa nie sú ani tak výživové a imunologické výhody, aj keď sú dôležité.
Najdôležitejší je výnimočný vzťah medzi dieťaťom a matkou: s každým dojčením sa potvrdzuje láska medzi matkou a dieťaťom.

Ktokoľvek, kto bez predsudkov pozoroval dojčenie staršieho dieťaťa alebo batoľaťa, môže potvrdiť, že je v tom niečo takmer magické, niečo výnimočné, niečo ďaleko viac ako len prijímanie potravy.