Adresy

v kategórií: SOS pre obete násila
prečítaní: 2031

Kde všade môžte nájsť pomoc


Pomoc obetiam násilia - Victim Support

Slovakia
P.O.Box 83
820 05 Bratislava
Tel:0850 111 321, 02 4363 73 01
Fax:4363 7302
e-Mail: linka©pomocobetiam.sk
Web: http//:www.pomocobetiam.sk


Poradne Pomoc obetiam násilia poskytujú bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrôf, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov.
Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje
Linka pomoci obetiam 0850 111 321.
Osobné konzultácie v poradniach Pomoc obetiam násilia:

Bratislava:
Bezručova 6, Po, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 02/ 5263 2494, bratislava©pomocobetiam.sk

Trnava:
Trhová 2, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 033/ 55 05 535, trnava©pomocobetiam.sk

Nitra:
Kraskova 1, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 037/ 7721 209, nitra©pomocobetiam.sk

Trenčín:
Kniežaťa Pribinu 24, Ut a Š: 14.00 - 18.00, 032 744 24 03, trencin©pomocobetiam.sk

Banská Bystrica:
Dolná strieborná 2, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 048/ 415 23 23, bystrica©pomocobetiam.sk

Žilina:
Bernolákova 47, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 041 723 47 77, zilina©pomocobetiam.sk

Prešov:
Požiarnická 3, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 051/ 77 11 524, presov©pomocobetiam.sk

Košice:
Zádielska 1, Ut, Š: 14.00 - 18.00, 055/ 625 29 29, kosice©pomocobetiam.sk

Mimovládna organizácia na pomoc obetiam trestnej činnosti, člen Európskeho fóra služieb obetiam, informuje o službách poradní PON aj iných štátnych i neštátnych inštitúcií a organizácií.


Ďalšie miesta kde Vám môžu pomôcť:

Sociálne krízove centrum Dotyk, Beckov

0908 / 714 762, 0908/ 207230., 032 / 7777 216, 0904/172 389

Krízové linky

Fenestra - Košice:
od 9.00 -17.00 na tel. č. 055/625 6237
non-stop na mobile 0905 204 414

Pro Familia - Humenné: 0957/7757773 alebo 057/7754417,
Pro Familia - Martin: 043/4220853

Aliancia žien Slovenska - Bratislava: 0903 519 550

www.piatazena.sk