Klasifikácia praktík používaných pri normálnom pôrode - dodatok

v kategórií: Všeličo o pôrode
prečítaní: 1460

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ
Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO
DODATEK 1 - KLASIFIKACE PRAKTIK PŘI PÉČI PO PORODU


V tomto dodatku se provádí klasifikace praktik, které jsou společné při péči po porodu. Uvedené čtyři kategorie jsou rozděleny podle užitečnosti, efektivnosti a škodlivosti. Důvody pro tuto klasifikaci zde neuvádíme; čtenář se odkazuje na předchozí části (čísla uvedená v závorkách).

KATEGORIE A:
A.1 Praktiky, které jsou prokazatelně užitečné a měly by se podporovat
* Důsledná kontrola produkce moči u ženy po 8-12 hodinách po porodu (3.5,10.4).
* Pravidelná kontrola hráze během prvního týdne po porodu (3.6,10.4).
* Přísná hygienická opatření všech ošetřujících osob při péči o kojence a matku.
* Rooming-in během nemocničního pobytu matky i dítěte ve dne i v noci (6.3,10.3).
* Psychologická podpora žen po porodu/partnerů ošetřujícími osobami
* Rozlišování mezi zdravými novorozenci s nízkou porodní váhou a rizikovými (5.2).
* (Denní) péče o kojence během prvního týdne života (5.2,10.4).
* Přísná hygiena při péči o pupeční šňůru a pupečník (5.2).
* Opatření k prevenci podchlazení dítěte ihned po porodu (5.3).
* Profylaxe očí pomocí dusičnanu stříbrného nebo tetracyklinovou mastí za těch okolností, kdy není možné zaručit denní důkladnou kontrolu novorozence (5.3).
* Osoby s herpetickými opary na rtu nebo genitáliích by se neměly dostat do kontaktu s novorozenci, nebo provádět co nejpřísnější hygienická opatření (5.3).
* Časný kontakt „skin-to-skin“ mezi matkou a dítětem do jedné hodiny po porodu a časné přiložení k prsu (6.3).
* Podpora matky při správném přiložení k prsu (6.2).
* Podpora kojení bez omezení (6.3).
* Informování všech těhotných žen a žen po porodu o výhodách kojení a jeho správného provádění (6.2).
* Informování všech těhotných žen a žen po porodu o všech antikoncepčních metodách v poporodním období (7.1).
* Propagace názoru, že nehormonální metody (LAM, mechanická ochrana a nitroděložní tělíska) jsou nejlepším řešením pro kojící ženy (7.2, 7.3, 7.4, 7.5).
* Zahájení antikoncepce na bázi čistého progestogenu po 6 týdnech po porodu u kojících žen, pokud se žena takto rozhodne (7.3,7.5).
* Propagace proti užívání kombinovaných orálních kontraceptiv u kojících žen během prvních 6 týdnů po narození, nebo do doby odstavení v závislosti na tom, co nastane dříve (7.3,7.5).
* Zavedení nitroděložního tělíska buď okamžitě po porodu (do dvou dnů) nebo za 4-6 týdnů, pokud se zvolí tato metoda (7.4,7.5).
* Provedení chirurgické sterilizace v poporodním období (u žen a mužů) je lékařsky doporučovaná metoda, pokud se zvolí na základě uvědomělého souhlasu ženy/partnerů (7.4).
* Poradenství pro ženy, které jsou HIV pozitivní ve smyslu nedoporučení kojení, ale pouze tehdy, pokud mohou dítěti zajistit nepřerušený přísun výživy, která je adekvátní mateřskému mléku a její příprava je bezpečná (8.2).
* Měla by se provést opatření k ochraně ošetřující osoby při kontaktu s kontaminovanou krví pomocí bezpečné manipulace a likvidace ostrých předmětů a případně ochranného oděvu (8.4).
* Imunizace BCG u všech dětí co nejdříve po porodu u populace s velkým rizikem tuberkulózní infekce (9.2,9.3).
* Očkování žen proti tetanu v těch zemích, kde většina žen ve fertilním věku nebyla imunizována pomocí toxoidu tetanu (9.2,9.3).
* Očkování proti poliomyelitis a hepatitis B brzy po porodu (9.2,9.3).
* První očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DPT) v šesti týdnech po porodu (9.2,9.3).
* Rh profylaxe u Rh negativních žen, které porodily Rh pozitivní dítě (9.4).
* Očkování proti zarděnkám po porodu u žen, které dosud nebyly naočkovány (9.5).
* Doplňování bílkovin a energie těhotným ženám, zvláště během 3. trimestru a kojení, pokud žena trpí podvýživou, nebo v této populaci existuje ve větší míře podvýživa (4.3).
* Během prvního měsíce po porodu podat jednorázovou orální dávku 200 000 IU vitamínu A (v kapslích) kojícím matkám v těch oblastech, kde jsou nedostupné potraviny s obsahem tohoto vitamínu A (4.4).
* Dětem mladším jednoho roku by se mělo podat 200 mg (1 kapsle) lipiodolu orálně, nebo 240 mg injekčně, a to v těch oblastech, kde se neprovádí jodizace potravinových produktů (4.4)
* Pozdní přerušení pupeční šňůry (4.4).
* Zjištění hladiny Hb u žen v prvním týdnu po porodu a po 6 týdnech a v případě potřeby předepsat železo. Alternativa: předepsat železo všem ženám po porodu (4.4).
* Každodenní zhodnocení stavu matky a dítěte v prvním týdnu po porodu (10.4).
* Kombinované poradenství o kojení a antikoncepci během prvního týdne po porodu a integrované poradenství v obou problematikách během prvních měsíců (10.4,10.5,10.6,10.7).

KATEGORIE B:
A.2 Praktiky, které jsou prokazatelně škodlivé nebo neúčinné a měly by se vyloučit
* Běžné orální podávání ergometrinu ženám krátce po porodu (3.1).
* Systém péče o dítě “Rooming-out“ v nemocnici, nebo porodnické klinice (6.3,10.3)
* Hormonálné léčba poporodní deprese (3.8).
* Fototerapie novorozenecké žloutenky u dětí narozených v termínu třetí den, nebo v dalších dnech po porodu, pokud je hladina bilirubinu menší než 300 mol/l (5.3).
* Omezení kontaktu matky a dítěte po porodu (6.2).
* Podávání vody, glukózy nebo umělé výživy v kojenecké lahvi dětem, které se začínají kojit (6.2).
* Omezení doby kojení na 10 minut z každého prsu, nebo jiný stanovený limit (6.3).
* Omezení frekvence kojení na tříhodinové intervaly, nebo jiný stanovený limit (6.2,6.3).
* Bezplatné podávání vzorků umělé výživy, kojeneckých lahví a saviček kojícím ženám 6.4).
* Používání umělých saviček a dudlíků u kojených dětí (6.2).
* Zastavení laktace pomocí estrogenů nebo bromokriptinu (6.5).
* Předepisování hormonální antikoncepce během prvních 6 týdnů po porodu kojícím matkám (7.3,7.5).
* Oddělené poradenství ženám o kojení a antikoncepci (10.5).

KATEGORIE C:
A.3 Praktiky, kde existuje nedostatečný důkaz pro podporu jasného doporučení a které by se měly používat opatrně do té doby, než se jejich správnost potvrdí výzkumem
* Antibiotika při prvních příznacích puerperální mastitis (3.7).
* Běžné podávání vitamínu K všem zdravým novorozencům, nebo všem novorozencům, kteří se budou kojit (10.3).

KATEGORIE D:
A.4 Praktiky, které se často provádějí nesprávně
* (Běžné) podávání ergometrinu u žen krátce po porodu (3.1).
* Podávání umělé výživy kojeným dětem (6.2,6.3).
* Předepisování kombinovaných orálních kontraceptiv kojícím ženám od 6 týdne do 6 měsíců po porodu (7.3,7.5).
* Sterilizace žen po porodu, které nebyly předem dostatečně poučeny (7.4,7.5).
* Provádění HIV testů bez předchozího vědomého souhlasu ženy (8.5).
* Pravidelné vyšetřování prokazatelně zdravých novorozenců pediatrem (10.7).


Pokud se chcete dovědět více o Úseku péče o zdraví a bezpečnosti matky a novorozence při Světové zdravotnické organizaci, napište na adresu:
Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit, Reproductive Health (Technical Support)
World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland