Čo je to domáce násilie?

v kategórií: SOS pre obete násila
prečítaní: 2660

Čo je domáce násilie


Domáce násilie je vážny problém, ktorý sa vyskytuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. Neovplyvňujú ho vyspelosť krajiny, vzdelanosť populácie a ani výška príjmov.

Je to násilie páchané v rodine, teda násilie medzi partnermi (vrátane bývalého partnera), násilie rodičov na deťoch, násilie medzi súrodencami i zneužívanie a zanedbávanie starých ľudí, resp. zdravotne postihnutých ostatnými členmi rodiny.

Takmer 90 % prípadov domáceho násilia tvorí násilie páchané na ženách! Latentný rozmer domáceho násilia (činy domáceho násilia, ktoré neboli nikdy zaregistrované políciou) je 5- až 10-násobne väčší ako reálny registrovaný stav (oficiálne zaznamenané trestné činy).

V spoločnosti sa často vyskytujú mylné názory o domácom násilí.

Objavujú sa tvrdenia,že

prejavom domáceho násilia je len fyzické násilie alebo, že nefyzické prejavy násilia sú ľahšie a menej bolestivé.Nie je to pravda!


Neexistuje žiadna ľahšia alebo ťažšia forma násilia!Druhy domáceho násilia:

Fyzické násilie: – týranie, kopanie, bitie, ťahanie za vlasy, popálenie, vražda

Psychické násilie: - citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie

Sexuálne násilie: – znásilnenie, nútenie do aktivít, ktoré žena nechce

Sociálne násilie: – izolovanie obete od spoločnosti, bránenie styku z okolím, priateľmi, blokovanie telefónu a pod.

Ekonomické násilie – obmedzovanie prístupu k peniazom alebo zakazovanie chodiť do práce